Servis

Ako uređaj trebate servisirati, potrebno je da pogledate dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj i postupite u skladu sa uputstvima iz dokumentacije.

Da bismo naše zajedničko poslovanje podigli na viši nivo, a u isto vrijeme svi izbjegli nepotrebne troškove, zajedno moramo poštovati sljedeću proceduru slanja robe na servis.

Ukoliko je naručeni proizvod neispravan, ne odgovara opisu na stranici, moguće je, u okviru od 7 dana od prijema narudžbe, napraviti zamjenu ili povrat proizvoda. Nakon isteka ovog roka kupca usmjeravamo na ovlašteni servis, u skladu sa garantnim uslovima i uputstvima navedenim u garantnom listu.

Ukoliko se tokom eksploatacije uređaja dogodi kvar koji nije uzrokovan nepravilnim korišćenjem uređaja možete kontaktirati naš call centar koji će uputiti kurira na Vašu adresu da preuzme neispravnu robu ili uputiti Vas u najbliži ovlašteni servis.

Uz uređaj je neophodno da nam dostavite originalni garantni list i kopiju računa. Sve komponente adekvatno upakovati kako bi izbjegli eventualna oštećenja pri transportu, a najbolje u originalnom pakovanju i što kompletnije.

Uz svaku komponentu napisati što detaljniji opis kvara. Ako se kvar manifestuje nakon dužeg vremena rada, napisati koliko je vremena potrebno da se to desi. Pokušajte da izbjegnete kratke i nepotpune opise kvarova jer se može desiti situacija da kvar ne otklonimo i vratimo Vam isti uređaj te stoga budite što detaljniji u opisu kvara.

Fizički oštećene komponente i uređaji koji nisu korišćeni prema proizvođačkoj specifikaciji nemaju pravo na reklamaciju ili besplatan servis.

U slučaju fizičkog oštećenja nanijetih od strane krajnjih korisnika, servis zahtijeva da se dijagnostika nadoknadi. Ukoliko kupac odustane od popravke dužan je da sam reguliše sve troškove prema servisu.

Molimo Vas da se gore navedena procedura poštuje, jer je u obostranom interesu da se reklamacije i servis rešavaju u što je moguće kraćem roku.